Dranken op het werk: wettelijke bepalingen

Volgens de Belgische wetgever is de werkgever altijd verplicht om water ter beschikking te stellen. In volgende gevallen moeten er extra dranken worden voorzien: * wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het advies geeft om dranken ter beschikking te stellen. Deze dranken moeten aangepast zijn in hoeveelheid, kwaliteit, temperatuur aan het soort werk dat uitgevoerd wordt. De werkgever is in dit geval verplicht het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op te volgen. * wanneer de klimatologische omstandigheden het vereisen.

Volgens de Belgische wetgever is de werkgever altijd verplicht om water ter beschikking te stellen. In volgende gevallen moeten er extra dranken worden voorzien:
• wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het advies geeft om dranken ter beschikking te stellen. Deze dranken moeten aangepast zijn in hoeveelheid, kwaliteit, temperatuur aan het soort werk dat uitgevoerd wordt. De werkgever is in dit geval verplicht het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op te volgen.
• wanneer de klimatologische omstandigheden het vereisen.

In welke klimatologische omstandigheden moeten er extra dranken worden voorzien?
• We spreken van koude omstandigheden wanneer werk moet worden verricht bij temperaturen lager of gelijk aan 5 °C. In dit geval is het verplicht om gratis warme dranken aan te bieden, zoals koffie, thee, soep, e.d.
• Twee factoren bepalen dat maatregelen moeten genomen worden bij warme omstandigheden. Enerzijds de aard van het werk. Anderzijds de wettelijk vastgelegde maximumtemperaturen gemeten volgens de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature):

◦ zeer licht werk, ca. 90 kcl/h, maximum 30°C (bijvoorbeeld secretariaatswerk)
◦ licht werk, ca. 150 kcl/h, maximum 30°C (bijvoorbeeld handenarbeid aan een tafel)
◦ halfzwaar werk, ca. 250 kcl/h, maximum 26,7°C (bijvoorbeeld staande arbeid)
◦ zwaar werk, ca. 350 kcl/h, maximum 25°C (bijvoorbeeld werken in de bouw)

In dergelijke warme omstandigheden moeten frisse dranken worden aangeboden. Deze moeten koel zijn maar niet ijsgekoeld. Indien u over een waterkoeler of drinkfontein beschikt beschikt, bent u altijd zeker dat u beschikt over de perfecte oplossing. Vraag dus vandaag nog een offerte aan!

Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een waterfontein?