Zoek

Search

Waarom een waterkoeler in uw bedrijf?

Ongeveer 60-66% van het menselijk lichaam bestaat uit water. Op aarde is het de bron van alle leven. Onderzoek heeft uitgewezen dat het regelmatig drinken van een voldoende hoeveelheid water een essentiële voorwaarde is voor een goede gezondheid. Daarom is het voorzien van voldoende zuiver drinkwater aan uw werknemers niet enkel een wettelijke verplichting, het komt ook nog eens hun welbevinden en productiviteit ten goede.

Lire plus »

Dranken op het werk: wettelijke bepalingen

Volgens de Belgische wetgever is de werkgever altijd verplicht om water ter beschikking te stellen. In volgende gevallen moeten er extra dranken worden voorzien:

* wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het advies geeft om dranken ter beschikking te stellen. Deze dranken moeten aangepast zijn in hoeveelheid, kwaliteit, temperatuur aan het soort werk dat uitgevoerd wordt. De werkgever is in dit geval verplicht het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op te volgen.
* wanneer de klimatologische omstandigheden het vereisen.

Lire plus »
Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een waterfontein ?